ROWENTA PURE AIR GENIUS PU3080F0

PURE AIR GENIUS PU3080F0
Dýchejte s lehkostí!

Sbohem alergie, vítej, čistý vzduchu! Díky Pure Air Genius můžete konečně volně dýchat: tichá, ekologicky šetrná čistička vzduchu od značky Rowenta dokáže odfiltrovat až 99,99 % alergenů a drobných částic pro čistý vzduch za pouhé 4 minuty* díky vysoce výkonnému filtračnímu systému s filtrem Allergy+. Díky funkci propojení s mobilním telefonem a integrovaným senzorům znečištění se automaticky přizpůsobí kvalitě vzduchu ve vaší domácnosti, pro maximální filtraci ve dne i v noci. *Vypočteno pro místnost 10 m²

Referenční číslo : PU3080F0

Výhodyproduktu

Čistička vzduchu Rowenta Pure Air Genius: Dýchejte s lehkostí!

Alergie a problémy s dýchání doma jsou minulostí! Díky čističce vzduchu Pure Air Genius od značky Rowenta můžete klidně dýchat s vědomím, že je vzduch ve vašem domově bezpečný, čistý a bez alergenů. Postarají se o to čtyři úrovně vysoce účinné filtrace, které dokážou odstranit až 99,99 % alergenů a jemných částic včetně formaldehydu, pylu a zvířecích chlupů a celkově vyčistit vzduch za pouhé 4 minuty*. Inteligentní systém detekuje nečistoty vzduchu pomocí integrovaných senzorů částic a pachů a automaticky přizpůsobuje rychlost filtrace. Tato čistička vzduchu nabízí ekologický design, který spotřebovává tolik energie jako LED žárovka. Domácí čistička vzduchu je také při minimální rychlosti velmi tichá, což umožňuje nerušené použivání iv noci. Díky mobilní aplikaci můžete v reálném čase sledovat kvalitu vzduchu uvnitř i venku v reálném čase, sledujte množství zachyceného znečištění, ovládejte čističku na dálku a plánujte její zapínání. *Vypočteno pro místnost 10 m²

Technické parametry / porovnání

Technologie
Typ produktu Čistička vzduchu  
Typ technologie Filtrace  
NanoCaptur technologie ničící formaldehyd    
Výkon
Kouř CADR 350 m3/h  
Počet rychlostí 4  
Power max 50  W
DALŠÍ FUNKCE
Oblast účinnosti 140 m2  
Connected device (mobile application)    
Barva BÍLÁ  
Počet filtrů 4  
INTELIGENCE
Automatický režim    
Noční režim    
Ukazatel kvality vzduchu    
Senzory Částice + Plyn  
Intelligence (auto mode)    
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ
Ovládací panel Elektronický  
Časovač 1-2-4-8  h
Odložený start ANO, PŘES APLIKACI  
Týdenní program    
Ukazatel výměny filtru    
Rukojeť Vloženo  
Dětský zámek    
Sound Level max 52  dB(A)

Dokumentace

Časté otázky

Můžete přejít do nastavení svého chytrého telefonu a zkontrolovat, zda je váš chytrý telefon připojen k domácímu WiFi. Vaše domácí WiFi musí mít připojení k internetu.
V případě, že je ve vašem zařízení vypnuta funkce WiFi, musíte ji aktivovat, abyste mohli vysílat síť WiFi s názvem „SEB_accessPoint“.

Postup aktivace WiFi:
• Stiskněte tlačítko WiFi na 3 sekundy.
• Uslyšíte pípnutí a tlačítko WiFi začne rychle blikat.

V případě, že je zařízení v režimu bez připojení, musíte aktivovat režim WiFi:
• Stiskněte současně tlačítko pro dětský zámek a tlačítko WiFi. Pokud uslyšíte pípnutí, je funkce WiFi k dispozici.
• Stisknutím tlačítka WiFi aktivujete vysílání.
Zkontrolujte, zda tlačítko WiFi na zařízení trvale svítí nebo bliká.
Pokud trvale svítí, znamená to, že zařízení je správně připojeno k domácí síti WiFi, ale cloud jej nemohl spojit s vaším účtem. Prosím, zkuste to znovu později.

Pokud stále bliká, znamená to, že zařízení není připojeno k domácí WiFi. V tomto případě zkontrolujte následující prvky:

Připojení k internetu:
- Má vaše domácí WiFi připojení k internetu?
- Pokud vaše domácí WiFi potřebuje proxy server pro přístup k internetu, párování nebude fungovat.

WiFi:
- Vybral(a) jste správnou domácí síť WiFi?
- Zadal(a) jste správně heslo pro domácí síť WiFi?(Maximální délka hesla domácí sítě WiFi: 64 znaků).
- SSID, které jste zadali, je nesprávné?
- Zadali jste ručně název sítě WiFi, která má pásmo 5 GHz?Zařízení je kompatibilní s pásmem 2,4 GHz, nikoli 5 GHz.
- Není váš telefon příliš daleko od domácí sítě WiFi / zařízení?
- Není zařízení příliš daleko od domácí sítě WiFi / telefonu?
- Může jít o problém s kompatibilitou: prosím, přečtěte si náš seznam.


Pokud jste zkontrolovali všechny tyto prvky a párování stále nefunguje, kontaktujte prosím servisní středisko.
Ano, můžete stisknout současně dětskou pojistku a tlačítka WiFi a uslyšíte pípnutí. Tímto aktivujete nebo deaktivujete funkci sítě WiFi.
Můžete zopakovat párování: v aplikaci přejděte na „My Profile“ (Můj profil) > „My appliance“ (Můj spotřebič) > „Add a product“ (Přidat zařízení). Celý proces párování se spustí.
Zde je seznam nejběžnějších problémů a řešení v pořadí podle četnosti.

 1. Párování proběhlo úspěšně, ale spotřebič není připojený: Pokud se v aplikaci zobrazuje informace, že spotřebič není připojený, aplikaci ukončete a znovu spusťte.
  Pokud se spotřebič po provedení této akce stále nezobrazuje, odpojte výrobek ze sítě a znovu připojte.

 2. Wi-Fi připojení: Zkontrolujte heslo Wi-Fi sítě a pečlivě jej zadejte.

 3. Mějte svůj chytrý telefon v blízkosti spotřebiče a modemu, dokud se párování nedokončí.

 4. Přístupový bod se systémem Android: Pokud se zobrazí potvrzovací zpráva, ujistěte se, že je spotřebič připojený. Tato zpráva se může během párování objevit dvakrát.

 5. Přístupový bod se systémem iOS: Po několika pokusech restartujte chytrý telefon.

 6. Přístupový bod se systémem iOS: Během připojení ke spotřebiči se zobrazí vyskakovací okno s žádostí o připojení k síti „SEB_ACCESS_POINT“. Stiskněte tlačítko „Join“ (Připojit).

 7. Přístupový bod: Když jste aktivovali přístupový bod, ozvalo se z výrobku pípnutí? Bliká tlačítko Wi-Fi správně?
  Pokud ne, zkuste to znovu.

 8. Přístupový bod se systémem Android: Po několika pokusech odstraňte síť „SEB_AccessPoint“ z nastavení chytrého telefonu (pokud je zobrazená).

 9. Přístupový bod se systémem Android: Některé chytré telefony mají v nastavení Wi-Fi možnost nepoužívat připojení k Wi-Fi síti, která nemá připojení k internetu.

  Chcete-li provést spárování, tuto možnost vypněte, aby se mohl chytrý telefon připojit ke spotřebiči. Tato možnost je k dispozici u chytrých telefonů Xiaomi, jako je například Pocophone F1 a Redmi Note 8.

 10. Internetové připojení: Ujistěte se, že spotřebič, který chcete spárovat, nevyžaduje proxy.

 11. Android: Je nutné povolit zjišťování polohy.

 12. Internetové připojení: Zkontrolujte, že jste v nastavení Wi-Fi vybrali pro připojení spotřebiče síť 2,4 GHz, nikoli 5 GHz.

 13. Připojení ke cloudu: Zkontrolujte, zda je automatické opětovné připojení k domácí síti Wi-Fi správné.

 14. Připojení ke cloudu: Aktivujte v chytrém telefonu mobilní data.

 15. Po několika pokusech: Restartujte Wi-Fi modem.

 16. Po několika pokusech: Odpojte spotřebič ze sítě, počkejte 20 sekund a pak jej znovu připojte.
  Pokud je problém stále přítomen, spotřebič resetujte (tvrdý reset).
U některých telefonů Xiaomi může při připojování docházet k problémům. Může se zobrazit neobvykle velký počet automaticky otevíraných oken.
Týká se to telefonů se systémem MIUI (jako například modely Redmi a Pocophone).

V takovém případě zkuste provést následující kroky:
Nastavení > Aplikace > Spravovat aplikace > Pure Air > Další oprávnění. Na této stránce přijměte oprávnění ke změně připojení k Wi-Fi.
Nastavení > Wi-Fi > Další nastavení > Asistent Wi-Fi. Na této stránce deaktivujte dostupné možnosti.
Po zadání hesla dojde při připojování ke cloudu k nějaké chybě.

• Při připojování ke cloudu je potřeba se připojit k internetu, aby bylo možné zařízení spárovat. Za tím účelem můžete aktivovat mobilní data nebo se automaticky znovu připojit k domácí síti.
• Zkontrolujte správnost nastavení data a času v telefonu a případně ho opravte. Při nesprávném nastavení se nebude možné připojit.

Pokud se opakovaně nedaří:
• Restartujte zdroj signálu Wi-Fi.
• Odpojte čistič vzduchu ze zásuvky, počkejte 20 sekund a znovu ho zapojte.

Pokud se ani po několika pokusech nepřipojíte, můžete zařízení resetovat takto:
• Stiskněte tlačítka Mode a Wi Fi a přidržte je 5 sekund.
• Pak čistič vzduchu na 20 sekund odpojte ze zásuvky a znovu ho zapojte.
Po zadání hesla dojde při připojování k síti Wi-Fi k nějaké chybě.

1. Zkontrolujte heslo k síti Wi-Fi a pečlivě ho znovu zadejte.
2. Držte chytrý telefon v blízkosti zařízení a internetového modemu, dokud nedojde k připojení.
3. Zařízení nelze připojovat k veřejným sítím, jaké jsou k dispozici například v hotelích.
4. Telefon se systémem Android: Při připojování k zařízení se může zobrazit dialogové okno. Během připojování se aplikace připojí k čističi vzduchu automaticky. Důležité je, abyste zůstali k této nové síti připojeni.
V případě použití některých telefonů se můžete setkat například s těmito problémy:
• Pokud vám dialogové okno nabídne změnu sítě, protože ta současná nemá přístup k internetu, odmítněte.
• Jestliže se zobrazí dotaz, zda chcete zůstat připojeni k síti bez internetu, souhlaste.
• Pokud se zobrazí zpráva, že síť nemá přístup k internetu, bez nabídky změny sítě, nedělejte nic.

Pokud se opakovaně nedaří:
• Restartujte zdroj signálu Wi-Fi.
• Odpojte čistič vzduchu ze zásuvky, počkejte 20 sekund a znovu ho zapojte.
Pokud i po několika neúspěšných pokusech dojde k nějaké chybě, postupujte takto:
• Restartujte zdroj signálu Wi-Fi.
• Odpojte čistič vzduchu ze zásuvky, počkejte 20 sekund a znovu ho zapojte.

Pokud chyba přetrvává, může to být nesprávným použitím telefonu:

Telefon se systémem Android:
Během připojování se aplikace připojí k čističi vzduchu automaticky. Důležité je, abyste zůstali k této nové síti připojeni.
V závislosti na konkrétním telefonu se během připojování mohou objevit různá dialogová okna:
• Pokud vám dialogové okno nabídne změnu sítě, protože ta současná nemá přístup k internetu, odmítněte.
• Jestliže se zobrazí dotaz, zda chcete zůstat připojeni k síti bez internetu, souhlaste.
• Pokud se zobrazí zpráva, že síť nemá přístup k internetu, bez nabídky změny sítě, nedělejte nic.

iPhone:
Při připojování k zařízení se zobrazí dialogové okno, které vás vyzve k připojení k síti „SEB_ACCESS_POINT“. Potvrďte akci klepnutím na tlačítko Join (připojit).
Pokud se vám tento krok opakovaně krok nedaří, restartujte telefon a zkuste to znovu.
Pokud je časový úsek starší než aktuální čas, zařízení se standardně spustí následující den.
Aby mohl váš chytrý telefon detekovat vaše WiFi, aplikace potřebuje povolení ke zjišťování polohy podle požadavků Google. Pokud toto povolení neudělíte, váš chytrý telefon nebude moci najít vaše zařízení a nebude schopen pokračovat v párování.
Rowenta tyto informace neukládá.
Vaše povolení ke sdílení polohy lze také použít k poskytnutí informací o kvalitě venkovního ovzduší a pylových informacích kolem vás.
Chcete-li jej znovu zapnout a vrátit se, musíte přejít do nastavení aplikace.
Postupujte podle následujících 2 pokynů:

1) Povolte sdílení polohy v nastavení aplikace:
• Musíte stisknout tlačítko „Go to settings“ (Přejít na nastavení) a aktivovat jej.

2) Aktivujte sdílení polohy pro Google v globálním nastavení telefonu:
• Přejděte na nastavení telefonu.
• Do vyhledávání zadejte „location“ (poloha) a přejděte do této části.
• Aktivujte sdílení polohy (ON (Zapnuto)).
• Ti, kteří mají možnost zvolit metodu sdílení polohy, musí zvolit možnost „High accuracy“ (Vysoká přesnost).

• Získat přesné informace o kvalitě ovzduší ve vaší domácnosti, jak ukazuje váš čističku vzduchu.
• Získat informace o kvalitě venkovního vzduchu a také informace o pylu podle místa, které určíte.
• Zapínat/vypínat zařízení čističku vzduchu prostřednictvím aplikace: Pokud máte v telefonu připojení k internetu, můžete svoje zařízení ovládat odkudkoli.
• Vytvářet plány pro zařízení čističku vzduchu.
• Kontrolovat stav filtrů. Budete informován(a) v případě nutnosti výměny filtru, který si můžete koupit online, aniž byste museli ztrácet čas.
• Zjistěte, kolik znečištění vaše zařízení čističku vzduchu odfiltrovalo ve vaší domácnosti tím, že jej převedete na odpovídající počet cigaret, které byste vdechli.
Výchozí stránka se skládá ze 4 různých částí:
 1. Venkovní informace:
  Aplikace vám poskytuje informace o kvalitě venkovního vzduchu a pylu ve vybrané lokalitě: buďto schválíte lokalizaci polohy, nebo v aplikaci vyberete název svého města.

 2. Informace o vnitřním prostředí:
  Tato aplikace vám poskytuje informace o kvalitě vzduchu v reálném čase, které pocházejí přímo ze zařízení čističku vzduchu.
  Zařízení má senzor, který měří kvalitu vzduchu. Informace pravidelně posílá do aplikace prostřednictvím cloudu.

 3. Dálkové ovládání:
  Pomocí tlačítek zobrazených v aplikaci můžete zařízení zapnout/vypnout a změnit režim napájení a režim osvětlení.

 4. Ovládací lišta:
  Následující informace najdete na ovládací liště.
  • Můj vzduch: hlavní výchozí stránka.
  • Můj profil: konzultování právních informací, často kladené dotazy, poprodejní informace a změny nastavení účtu.
  • Plánování: nastavení rutinního čištění podle vašeho rozvrhu.
  • Filtry: kontrola stavu filtru a také zakoupení náhradních filtrů online.
  • Více informací: vizualizace znečištění zachyceného zařízením a zjištění dalších informací o různých zdrojích znečištění.

home page of Pure Air app
Ano můžete. Nový uživatel bude muset stáhnout aplikaci Pure Air. Poté, co zařízení spárujete s domácí sítí WiFi, může nový uživatel zařízení také spárovat podle pokynů v aplikaci. Proces párování se zkrátí, protože zařízení je již připojeno k domácí síti WiFi.
Informace o kvalitě vnitřního ovzduší jsou umístěny v centru výchozí stránky aplikace. Data pocházejí přímo ze senzoru částic a plynů.
home page of Pure Air app

Kvalita vnitřního vzduchu je rozdělena na dvě části:
 • Částice a alergeny
 • Plyn a VOC (těkavé organické sloučeniny)

Číselné údaje odpovídají indexu kvality ovzduší (AQI), který lze popsat jako koncentraci znečišťujících látek v okolním vzduchu.

Kruh je rozdělen do pěti částí a zobrazuje úroveň zbarvení od nejnižší k nejvyšší úrovni znečištění. Barvy kruhu odpovídají stejnému zbarvení LED indikátorů.
Indoor air quality page of Pure Air app
Informace o kvalitě venkovního ovzduší jsou umístěny v horní části výchozí stránky aplikace. Popisují kvalitu ovzduší v příslušném městě a úroveň pylu přítomného ve vašem městě.
home page of Pure Air app

Kvalita venkovního vzduchu zahrnuje všechny informace o venkovních částicích a alergenech, plynech a VOC (těkavé organické sloučeniny) a pylech.

 • Částice a alergeny: tato část zobrazuje informace o částicích (PM 2.5 a PM 10).

 • Plyn a těkavé organické sloučeniny: shrnuje úroveň znečištění na bázi oxidu dusičitého (NO2) a ozonu (O3).

 • Pyl: vyhovuje všem informacím o 4 druzích pylu, jako je bříza, tráva, oliva a ambrózie.
  NAB znamená National Allergy Bureau, je to nejuznávanější stupnice vyjadřující úroveň pylu na světě.

Číselné údaje odpovídají indexu kvality ovzduší (AQI), který lze popsat jako koncentraci znečišťujících látek v okolním vzduchu.

Kruh je rozdělen do pěti částí a zobrazuje úroveň zbarvení od nejnižší k nejvyšší úrovni znečištění. Barvy kruhu odpovídají stejnému zbarvení LED indikátorů.
Outdoor air quality page of Pure Air appOutdoor pollen state page of Pure Air app
Aplikace již není kompatibilní se systémem Android verze 4.4.4 nebo nižší verzí, a to z důvodu vylepšeného zabezpečení dat.

Pokud je to možné, doporučujeme zařízení aktualizovat na vyšší verzi systému Android nebo použít jiné kompatibilní zařízení.

Aktualizace nejen rozšíří vaše možnosti díky novým funkcím a kompatibilitě s nejnovějšími technologiemi, ale také vás ochrání před možnými chybami zabezpečení, které byly v nejnovějších verzích opraveny.
Spárování spotřebiče můžete zrušit jedním ze dvou způsobů:
• Odstraňte spotřebič prostřednictvím aplikace.
• Proveďte tvrdý reset spotřebiče.
3 LED světla indikují úroveň kvality vzduchu podle pěti barev:
• Modrá = vynikající
• Zelená = nepatrné znečištění
• Žlutá = mírné znečištění
• Oranžová = vysoké znečištění
• Červená = extrémní znečištění
Nezapomeňte zapojit zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky, která poskytuje vhodné napětí. Poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a vyberte požadovanou funkci.
Vyberte vhodný provozní režim.
Zkontrolujte frekvenci čištění a výměny filtrů. V případě potřeby vyčistěte/vyměňte filtry.
Protizápachové filtry a filtr HEPA nelze čistit a opětovně používat – je nutné je vyměnit. Předfiltr je opětovně použitelný (vysavačem odstraňte prach nebo jej umyjte vodou).
Filtr HEPA musí být vyměňován každých 6 měsíců; protizápachový filtr je nutné měnit každé 3 měsíce. Předfiltr je nutné čistit každé 2 až 4 týdny. Tyto četnosti platí pro každodenní používání po dobu 8 hodin a může se lišit podle provozního prostředí.
Nejprve čistič vzduchu vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Zařízení můžete čistit suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
Důležité upozornění: Nikdy nepoužívejte brusné materiály, protože by mohly poškodit povrch produktu.
Je-li zapotřebí vyměnit filtry, rozsvítí se indikátor výměny filtru (7) a ve své mobilní aplikaci obdržíte upozornění.

Když se rozsvítí indikátor výměny filtru (7), zkontrolujte prosím mobilní aplikaci a zjistěte, který filtr je třeba vyměnit. Pokud je třeba vyměnit dva filtry, vyměňte je jeden po druhém. Vyměňte druhý filtr až po výměně a resetování prvního filtru.


Četnost čištění/výměny filtrů
• Předfiltr: čistěte každé 2 měsíce
• 2in1 Active Carbon & Allergy+ filtr (aktivní uhlík + alergie): vyměňte každých 12 měsíců
• NanoCaptur + filtr: vyměňte podle změně barvy (viz barevný graf na filtru) nebo každých 12 měsíců v případě, že není nasycen.

Tato čísla jsou založena na testech, při nichž se čistička vzduchu používá v tichém režimu po dobu 8 hodin denně. Možná budete muset filtry vyměňovat častěji v závislosti na kvalitě vzduchu a frekvenci používání čističky vzduchu.
Předfiltr je jediný filtr, který lze čistit vodou a znovu použít.
Filtry „2in1 Active Carbon & Allergy+“ a „NanoCaptur+“ nelze vyčistit a znovu použít, proto je nikdy nemyjte vodou. Na konci své životnosti musí být filtry vyměněny.
Provedení nuceného resetu.
Pokud vyměníte filtr před koncem jeho životnosti, stiskněte tlačítko režimu (2) po dobu 3 sekund a resetujte nastavení filtru.
Před čištěním snímačů znečištění se ujistěte, že jste zařízení vypnuli a odpojili ze zásuvky, a postupujte podle níže uvedených doporučení:

1. Vyčistěte přívod a odvod vzduchu měkkým kartáčem nebo hadříkem.
2. Otevřete kryt senzoru umístěný na levé straně spotřebiče.
3. Lehce navlhčete vatový tampon a odstraňte veškerý prach z objektivu a vstupu/výstupu. Otřete je dosucha pomocí suchého vatového tamponu.
4. Vyčistěte senzor měkkým kartáčem nebo vysavačem.DŮLEŽITÉ:
K čištění senzorů nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani kovové předměty.
Účinnost senzorů může být snížena, nejsou-li pravidelně čištěny.
Frekvence čištění se liší v závislosti na provozním prostředí spotřebiče. Pokud se používá v prašném prostředí, čistěte senzory častěji.
Pokuste se zařízení zapnout dle postupu uvedeného v příručce k zařízení a zkontrolujte, zda je zásuvka funkční (např. k ní připojte jiné zařízení). Pokud je zásuvka funkční, ale zařízení přesto nefunguje, nepokoušejte se ho rozmontovat ani opravit a zaneste ho do autorizovaného servisu.
Zařízení dále nepoužívejte. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, nechte kabel vyměnit v autorizovaném servisu.
Zkontrolujte, kdy byly naposledy filtry čištěny a vyměněny a v případě, že je to nezbytné, filtr(y) vyčistěte/vyměňte.
Zkontrolujte prosím následující prvky:

1) 5 GHz?
Váš chytrý telefon může používat síť v pásmu 5 GHz a zařízení ji nemůže detekovat.
Řešení:
Váš chytrý telefon může zůstat v 5GHz síti, ale zařízení musí být připojeno k 2,4GHz síti. Proto vyberte pro zařízení síť 2,4 GHz. Párování bude fungovat, i když se vrátíte do sítě 5 GHz.

Poznámka:
- Ujistěte se, že váš internetový modem buďto používá pásmo 2,4 GHz, nebo se jedná o dvoupásmový směrovač, který je nakonfigurován pro podporu pásma 2,4 GHz. Zařízení nepodporuje pásmo 5 GHz.
- Jak zjistit, zda váš router podporuje pásmo 2,4 GHz, 5 GHz nebo obojí?Někdy, když je k dispozici duální pásmo, existují 2 různé sítě a jsou označeny názvy jako „mynetwork24“, „mynetwork24GHz“ nebo „mynetwork2-4“.


2) Skryté SSID?
Pokud je vaše síť „skrytá“, můžete ručně zadat SSID (název sítě) stisknutím tlačítka „Enter SSID“ (Zadat SSID).
Ověřte prosím následující:
• Je váš chytrý telefon dostatečně blízko vašeho zařízení?Pokud je příliš daleko, váš chytrý telefon nezjistí WiFi vysílané zařízením.
• Stiskli jste tlačítko WiFi?Přístupový bod WiFi přestane po několika minutách vysílat.
• Bliká tlačítko WiFi?Pokud ne, stiskněte znovu na 3 sekundy tlačítko WiFi.
• Zkuste prosím znovu provést proces párování.

Pokud jste zkontrolovali výše uvedený seznam a jste stále blokováni, proveďte následující kroky (tvrdý reset zařízení):
1) Když je zařízení zapnuté, stiskněte současně tlačítka „Mode“ (Režim) a „WiFi“. Měli byste slyšet zvukový signál a zařízení se automaticky vypne.
2) Odpojte zařízení, počkejte 1 minutu a znovu je připojte.
3) Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka WiFi vysílejte přístupový bod.
4) Přejděte na nastavení telefonu a potvrďte, že vidíte WiFi síť s názvem „SEB_accessPoint“ (snímek obrazovky umístěný níže).
5) Vyberte síť „SEB_accessPoint“.
• Pokud se váš telefon připojí automaticky, odeberte tuto síť z předem zaregistrovaného seznamu WiFi. Po této operaci ověřte, zda je tato síť„SEB_accessPoint“ stále přítomna v seznamu WiFi vašeho telefonu.
• Pokud vás telefon požádá o heslo, zrušte jej. Je to dobré znamení. Znamená to, že aplikace tuto část kontroluje.
6) Vraťte se do aplikace a spusťte znovu párování.1. poznámka: U některých chytrých telefonů se po připojení k WiFi zařízení ('SEB_accessPoint') může zobrazit zpráva s výzvou k potvrzení, že chcete zůstat v této síti bez připojení k internetu. Toto chování je v této situaci normální, protože jste připojeni k zařízení, které nemá připojení k internetu. Obnoví se, jakmile se zařízení připojí k domácí síti WiFi. Odpovězte prosím na tuto otázku, abyste zůstali připojeni k této síti.

2. poznámka: Pokud máte chytrý telefon, který má asistenta Wi-Fi s možností „přepínat mezi Wi-Fi sítěmi a mobilními daty, když je Wi-Fi připojení nekvalitní“ (jako například Xiaomi), tuto funkci vypněte. Pokud je tato funkce zapnutá, když je chytrý telefon připojený ke spotřebiči jako přístupový bod, chytrý telefon automaticky zjistí, že tento přístupový bod nemá k dispozici připojení k internetu (což je v tomto kroku párování normální). Chytrý telefon najde jinou síť za vás a aplikace nemůže v procesu párování pokračovat.
Zkontrolujte internetové připojení domácí sítě WiFi. Pokud není problém s připojením k internetu, odpojte zařízení a po 1 minutě čekání jej znovu připojte.
Čočka senzoru může být pokryta prachem. V takovém případě vyčistěte čočku senzoru.
Odpojte čistič vzduchu na 20 sekund ze zásuvky a pak ho znovu zapojte.
Vaše zařízení obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. Předejte je v místním sběrném středisku.
Pokud se domníváte, že některá část chybí, zavolejte prosím na středisko služeb pro spotřebitele a my Vám pomůžeme najít vhodné řešení.
Přejděte prosím do sekce „Obchod s příslušenstvím“ na internetové stránce, kde můžete snadno nalézt cokoliv, co budete ke svému výrobku potřebovat.
Podrobnější informace naleznete v oddělení Záruční podmínky na této stránce.