ROWENTA PURE AIR GENIUS PU3080F0

PURE AIR GENIUS PU3080F0
Dýchejte s lehkostí!

Sbohem alergie, vítej, čistý vzduchu! Díky Pure Air Genius můžete konečně volně dýchat: tichá, ekologicky šetrná čistička vzduchu od značky Rowenta dokáže odfiltrovat až 99,99 % alergenů a drobných částic pro čistý vzduch za pouhé 4 minuty* díky vysoce výkonnému filtračnímu systému s filtrem Allergy+. Díky funkci propojení s mobilním telefonem a integrovaným senzorům znečištění se automaticky přizpůsobí kvalitě vzduchu ve vaší domácnosti, pro maximální filtraci ve dne i v noci. *Vypočteno pro místnost 10 m²

Reference : PU3080F0

*in Speed 2 on birch allergen, external test realized in Dec 2019

*in Speed 2 on birch allergen, external test realized in Dec 2019

*in Speed 2 on birch allergen, external test realized in Dec 2019

Výhodyproduktu

Čistička vzduchu Rowenta Pure Air Genius: Dýchejte s lehkostí!

Alergie a problémy s dýchání doma jsou minulostí! Díky čističce vzduchu Pure Air Genius od značky Rowenta můžete klidně dýchat s vědomím, že je vzduch ve vašem domově bezpečný, čistý a bez alergenů. Postarají se o to čtyři úrovně vysoce účinné filtrace, které dokážou odstranit až 99,99 % alergenů a jemných částic včetně formaldehydu, pylu a zvířecích chlupů a celkově vyčistit vzduch za pouhé 4 minuty*. Inteligentní systém detekuje nečistoty vzduchu pomocí integrovaných senzorů částic a pachů a automaticky přizpůsobuje rychlost filtrace. Tato čistička vzduchu nabízí ekologický design, který spotřebovává tolik energie jako LED žárovka. Domácí čistička vzduchu je také při minimální rychlosti velmi tichá, což umožňuje nerušené použivání iv noci. Díky mobilní aplikaci můžete v reálném čase sledovat kvalitu vzduchu uvnitř i venku v reálném čase, sledujte množství zachyceného znečištění, ovládejte čističku na dálku a plánujte její zapínání. *Vypočteno pro místnost 10 m²

Technické parametry / porovnání

Technologie
Typ produktu Čistička vzduchu  
Typ technologie Filtrace  
Výkon
Počet rychlostí 4  
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ
Časovač 1-2-4-8  h
Ukazatel výměny filtru    
Dětský zámek    

Dokumentace

Časté otázky

Můžete přejít do nastavení svého chytrého telefonu a zkontrolovat, zda je váš chytrý telefon připojen k domácímu WiFi. Vaše domácí WiFi musí mít připojení k internetu.
V případě, že je ve vašem zařízení vypnuta funkce WiFi, musíte ji aktivovat, abyste mohli vysílat síť WiFi s názvem „SEB_accessPoint“.

Postup aktivace WiFi:
• Stiskněte tlačítko WiFi na 3 sekundy.
• Uslyšíte pípnutí a tlačítko WiFi začne rychle blikat.

V případě, že je zařízení v režimu bez připojení, musíte aktivovat režim WiFi:
• Stiskněte současně tlačítko pro dětský zámek a tlačítko WiFi. Pokud uslyšíte pípnutí, je funkce WiFi k dispozici.
• Stisknutím tlačítka WiFi aktivujete vysílání.
Můžete zopakovat párování: v aplikaci přejděte na „My Profile“ (Můj profil) > „My appliance“ (Můj spotřebič) > „Add a product“ (Přidat zařízení). Celý proces párování se spustí.
Aby mohl váš chytrý telefon detekovat vaše WiFi, aplikace potřebuje povolení ke zjišťování polohy podle požadavků Google. Pokud toto povolení neudělíte, váš chytrý telefon nebude moci najít vaše zařízení a nebude schopen pokračovat v párování.
Rowenta/Tefal tyto informace neukládá.
Vaše povolení ke sdílení polohy lze také použít k poskytnutí informací o kvalitě venkovního ovzduší a pylových informacích kolem vás.
Chcete-li jej znovu zapnout a vrátit se, musíte přejít do nastavení aplikace.
Postupujte podle následujících 2 pokynů:

1) Povolte sdílení polohy v nastavení aplikace:
• Musíte stisknout tlačítko „Go to settings“ (Přejít na nastavení) a aktivovat jej.

2) Aktivujte sdílení polohy pro Google v globálním nastavení telefonu:
• Přejděte na nastavení telefonu.
• Do vyhledávání zadejte „location“ (poloha) a přejděte do této části.
• Aktivujte sdílení polohy (ON (Zapnuto)).
• Ti, kteří mají možnost zvolit metodu sdílení polohy, musí zvolit možnost „High accuracy“ (Vysoká přesnost).

• Získat přesné informace o kvalitě ovzduší ve vaší domácnosti, jak ukazuje váš Pure Air Genius.
• Získat informace o kvalitě venkovního vzduchu a také informace o pylu podle místa, které určíte.
• Zapínat/vypínat zařízení Pure Air Genius prostřednictvím aplikace: Pokud máte v telefonu připojení k internetu, můžete svoje zařízení ovládat odkudkoli.
• Vytvářet plány pro zařízení Pure Air Genius.
• Kontrolovat stav filtrů. Budete informován(a) v případě nutnosti výměny filtru, který si můžete koupit online, aniž byste museli ztrácet čas.
• Zjistěte, kolik znečištění vaše zařízení Pure Air Genius odfiltrovalo ve vaší domácnosti tím, že jej převedete na odpovídající počet cigaret, které byste vdechli.
Výchozí stránka se skládá ze 4 různých částí:1) Venkovní informace:
Aplikace vám poskytuje informace o kvalitě venkovního vzduchu a pylu ve vybrané lokalitě: buďto schválíte lokalizaci polohy, nebo v aplikaci vyberete název svého města.

2) Informace o vnitřním prostředí:
Tato aplikace vám poskytuje informace o kvalitě vzduchu v reálném čase, které pocházejí přímo ze zařízení Pure Air Genius.
Zařízení má senzor, který měří kvalitu vzduchu. Informace pravidelně posílá do aplikace prostřednictvím cloudu.

3) Dálkové ovládání:
Pomocí tlačítek zobrazených v aplikaci můžete zařízení zapnout/vypnout a změnit režim napájení a režim osvětlení.

4) Ovládací lišta:
Následující informace najdete na ovládací liště.
• My Air (Můj vzduch): hlavní výchozí stránka.
• My Profile (Můj profil): konzultování právních informací, často kladené dotazy, poprodejní informace a změny nastavení účtu.
• Plánování: nastavení rutinního čištění podle vašeho rozvrhu.
• Filtry: kontrola stavu filtru a také zakoupení náhradních filtrů online.
• Učení: vizualizace znečištění zachyceného zařízením a zjištění dalších informací o různých zdrojích znečištění.
Kruh je rozdělen do pěti částí a zobrazuje úroveň zbarvení od nejnižší k nejvyšší úrovni znečištění. Barvy kruhu odpovídají stejnému zbarvení LED indikátorů.
Informace o kvalitě vnitřního ovzduší jsou umístěny v centru výchozí stránky aplikace. Data pocházejí přímo ze senzoru částic a plynů.


Kvalita vnitřního vzduchu je rozdělena na dvě části: částice a alergeny a plyn a VOC (těkavé organické sloučeniny).


Úroveň znečištění pro každou část je vysvětlena barevným kruhem a číselnými údaji.
Číselné údaje odpovídají indexu kvality ovzduší (AQI), který lze popsat jako koncentraci znečišťujících látek v okolním vzduchu.
Informace o kvalitě venkovního ovzduší jsou umístěny v horní části výchozí stránky aplikace. Popisují kvalitu ovzduší v příslušném městě a úroveň pylu přítomného ve vašem městě.


Kvalita venkovního vzduchu zahrnuje všechny informace o venkovních částicích a alergenech, plynech a VOC (těkavé organické sloučeniny) a pylech.

Částice a alergeny:
Tato část zobrazuje informace o částicích (PM 2.5 a PM 10).
Úroveň znečištění je také vysvětlena barevným kruhem a číselnými údaji.


Plyn a těkavé organické sloučeniny:
Shrnuje úroveň znečištění na bázi oxidu dusičitého (NO2) a ozonu (O3).


Pyl:
Vyhovuje všem informacím o 4 druzích pylu, jako je bříza, tráva, oliva a ambrózie.
Úroveň znečištění pro každý typ pylu je vysvětlena také barevným kruhem a číselnými údaji.
NAB znamená National Allergy Bureau, je to nejuznávanější stupnice vyjadřující úroveň pylu na světě.

Ano můžete. Nový uživatel bude muset stáhnout aplikaci Pure Air. Poté, co zařízení spárujete s domácí sítí WiFi, může nový uživatel zařízení také spárovat podle pokynů v aplikaci. Proces párování se zkrátí, protože zařízení je již připojeno k domácí síti WiFi.
Spárování spotřebiče můžete zrušit jedním ze dvou způsobů:
• Odstraňte spotřebič prostřednictvím aplikace.
• Proveďte tvrdý reset spotřebiče.
Nezapomeňte zapojit zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky, která poskytuje vhodné napětí. Poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a vyberte požadovanou funkci.
Vyberte vhodný provozní režim.
Zkontrolujte frekvenci čištění a výměny filtrů. V případě potřeby vyčistěte/vyměňte filtry.
Před prováděním jakékoli údržby vypněte čističku vzduchu pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (1).
Povrch zařízení očistěte vlhkým hadříkem.

Je-li zapotřebí vyměnit filtry, rozsvítí se indikátor výměny filtru (7) a ve své mobilní aplikaci obdržíte upozornění.

Když se rozsvítí indikátor výměny filtru (7), zkontrolujte prosím mobilní aplikaci a zjistěte, který filtr je třeba vyměnit. Pokud je třeba vyměnit dva filtry, vyměňte je jeden po druhém. Vyměňte druhý filtr až po výměně a resetování prvního filtru.


Četnost čištění/výměny filtrů:


Tato čísla jsou založena na testech, při nichž se čistička vzduchu používá v tichém režimu po dobu 8 hodin denně. Možná budete muset filtry vyměňovat častěji v závislosti na kvalitě vzduchu a frekvenci používání čističky vzduchu.
Předfiltr je jediný filtr, který lze čistit vodou a znovu použít.
Filtry „2in1 Active Carbon & Allergy+“ a „NanoCaptur+“ nelze vyčistit a znovu použít, proto je nikdy nemyjte vodou. Na konci své životnosti musí být filtry vyměněny.
Provedení nuceného resetu.
Pokud vyměníte filtr před koncem jeho životnosti, stiskněte tlačítko režimu (2) po dobu 3 sekund a resetujte nastavení filtru.
Před čištěním snímačů znečištění se ujistěte, že jste zařízení vypnuli a odpojili ze zásuvky, a postupujte podle níže uvedených doporučení:

1. Vyčistěte přívod a odvod vzduchu měkkým kartáčem nebo hadříkem.
2. Otevřete kryt senzoru umístěný na levé straně spotřebiče.
3. Lehce navlhčete vatový tampon a odstraňte veškerý prach z objektivu a vstupu/výstupu. Otřete je dosucha pomocí suchého vatového tamponu.
4. Vyčistěte senzor měkkým kartáčem nebo vysavačem.DŮLEŽITÉ:
K čištění senzorů nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani kovové předměty.
Účinnost senzorů může být snížena, nejsou-li pravidelně čištěny.
Frekvence čištění se liší v závislosti na provozním prostředí spotřebiče. Pokud se používá v prašném prostředí, čistěte senzory častěji.
Pokuste se zařízení zapnout dle postupu uvedeného v příručce k zařízení a zkontrolujte, zda je zásuvka funkční (např. k ní připojte jiné zařízení). Pokud je zásuvka funkční, ale zařízení přesto nefunguje, nepokoušejte se ho rozmontovat ani opravit a zaneste ho do autorizovaného servisu.
Zařízení dále nepoužívejte. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, nechte kabel vyměnit v autorizovaném servisu.
Pokud je časový úsek starší než aktuální čas, zařízení se standardně spustí následující den.
Zkontrolujte prosím následující prvky:

1) 5 GHz?
Váš chytrý telefon může používat síť v pásmu 5 GHz a zařízení ji nemůže detekovat.
Řešení:
Váš chytrý telefon může zůstat v 5GHz síti, ale zařízení musí být připojeno k 2,4GHz síti. Proto vyberte pro zařízení síť 2,4 GHz. Párování bude fungovat, i když se vrátíte do sítě 5 GHz.

Poznámka:
- Ujistěte se, že váš internetový modem buďto používá pásmo 2,4 GHz, nebo se jedná o dvoupásmový směrovač, který je nakonfigurován pro podporu pásma 2,4 GHz. Zařízení nepodporuje pásmo 5 GHz.
- Jak zjistit, zda váš router podporuje pásmo 2,4 GHz, 5 GHz nebo obojí?Někdy, když je k dispozici duální pásmo, existují 2 různé sítě a jsou označeny názvy jako „mynetwork24“, „mynetwork24GHz“ nebo „mynetwork2-4“.


2) Skryté SSID?
Pokud je vaše síť „skrytá“, můžete ručně zadat SSID (název sítě) stisknutím tlačítka „Enter SSID“ (Zadat SSID).
Ověřte prosím následující:
• Je váš chytrý telefon dostatečně blízko vašeho zařízení?Pokud je příliš daleko, váš chytrý telefon nezjistí WiFi vysílané zařízením.
• Stiskli jste tlačítko WiFi?Přístupový bod WiFi přestane po několika minutách vysílat.
• Bliká tlačítko WiFi?Pokud ne, stiskněte znovu na 3 sekundy tlačítko WiFi.
• Zkuste prosím znovu provést proces párování.

Pokud jste zkontrolovali výše uvedený seznam a jste stále blokováni, proveďte následující kroky (tvrdý reset zařízení):
1) Když je zařízení zapnuté, stiskněte současně tlačítka „Mode“ (Režim) a „WiFi“. Měli byste slyšet zvukový signál a zařízení se automaticky vypne.
2) Odpojte zařízení, počkejte 1 minutu a znovu je připojte.
3) Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka WiFi vysílejte přístupový bod.
4) Přejděte na nastavení telefonu a potvrďte, že vidíte WiFi síť s názvem „SEB_accessPoint“ (snímek obrazovky umístěný níže).
5) Vyberte síť „SEB_accessPoint“.
• Pokud se váš telefon připojí automaticky, odeberte tuto síť z předem zaregistrovaného seznamu WiFi. Po této operaci ověřte, zda je tato síť„SEB_accessPoint“ stále přítomna v seznamu WiFi vašeho telefonu.
• Pokud vás telefon požádá o heslo, zrušte jej. Je to dobré znamení. Znamená to, že aplikace tuto část kontroluje.
6) Vraťte se do aplikace a spusťte znovu párování.Poznámka: U některých chytrých telefonů se po připojení k WiFi zařízení ('SEB_accessPoint') může zobrazit zpráva s výzvou k potvrzení, že chcete zůstat v této síti bez připojení k internetu. Toto chování je v této situaci normální, protože jste připojeni k zařízení, které nemá připojení k internetu. Obnoví se, jakmile se zařízení připojí k domácí síti WiFi. Odpovězte prosím na tuto otázku, abyste zůstali připojeni k této síti.
Zkontrolujte, zda tlačítko WiFi na zařízení trvale svítí nebo bliká.
Pokud trvale svítí, znamená to, že zařízení je správně připojeno k domácí síti WiFi, ale cloud jej nemohl spojit s vaším účtem. Prosím, zkuste to znovu později.

Pokud stále bliká, znamená to, že zařízení není připojeno k domácí WiFi. V tomto případě zkontrolujte následující prvky:

Připojení k internetu:
- Má vaše domácí WiFi připojení k internetu?
- Pokud vaše domácí WiFi potřebuje proxy server pro přístup k internetu, párování nebude fungovat.

WiFi:
- Vybral(a) jste správnou domácí síť WiFi?
- Zadal(a) jste správně heslo pro domácí síť WiFi?(Maximální délka hesla domácí sítě WiFi: 64 znaků).
- SSID, které jste zadali, je nesprávné?
- Zadali jste ručně název sítě WiFi, která má pásmo 5 GHz?Zařízení je kompatibilní s pásmem 2,4 GHz, nikoli 5 GHz.
- Není váš telefon příliš daleko od domácí sítě WiFi / zařízení?
- Není zařízení příliš daleko od domácí sítě WiFi / telefonu?
- Může jít o problém s kompatibilitou: prosím, přečtěte si náš seznam.


Pokud jste zkontrolovali všechny tyto prvky a párování stále nefunguje, kontaktujte prosím servisní středisko.
Zkontrolujte internetové připojení domácí sítě WiFi. Pokud není problém s připojením k internetu, odpojte zařízení a po 1 minutě čekání jej znovu připojte.
Čočka senzoru může být pokryta prachem. V takovém případě vyčistěte čočku senzoru.
Zkontrolujte, kdy byly naposledy filtry čištěny a vyměněny a v případě, že je to nezbytné, filtr(y) vyčistěte/vyměňte.
Vaše zařízení obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. Předejte je v místním sběrném středisku.
Pokud se domníváte, že některá část chybí, zavolejte prosím na středisko služeb pro spotřebitele a my Vám pomůžeme najít vhodné řešení.
Přejděte prosím do sekce „Obchod s příslušenstvím“ na internetové stránce, kde můžete snadno nalézt cokoliv, co budete ke svému výrobku potřebovat.
Podrobnější informace naleznete v oddělení Záruční podmínky na této stránce.
Ano, můžete stisknout současně dětskou pojistku a tlačítka WiFi a uslyšíte pípnutí. Tímto aktivujete nebo deaktivujete funkci sítě WiFi.
3 LED světla indikují úroveň kvality vzduchu podle pěti barev: