ROWENTA PURE HOME PU8080

PURE HOME PU8080
Čištění bez hranic Vyfiltruje až 100 % alergenů!

Čistička vzduchu Pure Home od značky Rowenta je nejnovější inovací, která vám zaručí čistý a zdravý vzduch v celé domácnosti. Průlomový design, digitální technologie a inteligentní systém filtrace zajistí opravdu čistý vzduch pro váš kvalitnější život. Objevte Air Quality Box, jedinečné zařízení, které detekuje znečištěné ovzduší kdekoli ve vaší domácnosti, aniž byste museli přesouvat celou čističku vzduchu. Dýchejte čistý vzduch, ošetřený až 100 % filtrací alergenů*, díky doposud nejvýkonnějšímu systému čištění vzduchu od značky Rowenta. Díky speciální aplikaci Pure Air můžete kdykoli sledovat, hlídat a užívat si dokonale personalizované čištění vzduchu. Se značkou Rowenta nemá čistota vzduchu žádné hranice.

Referenční číslo : PU8080F0

*Externí test při maximální rychlosti na alergenu břízy v roce 2021

Výhodyproduktu

Rowenta Pure Home: Chytrá čistička vzduchu pro celou domácnost

Čistička vzduchu Pure Home nezná hranice, od detekce a čištění po vizualizaci a monitorování. Vše začíná jedinečnou přenosnou krabičkou Air Quality Box, kterou lze snadno přenášet mezi místnostmi a dsledovat znečištění vzduchu v reálném čase. Poté se pustí do práce čistička vzduchu Pure Home se systémem 360° čištění vzduchu a 4stupňovou filtrací: nejenže odstraní až 100 % alergenů*, ale filtruje také polétavé částice tak malé, jako jsou viry**.  V reálném čase na obrazovce poskytuje informuje o kvalitě vzduchu uvnitř i venku a zároveň umožňuje vizualizovat aktuální stav čištění vzduchu ve vaší domácnosti. Výsledkem je čistý vzduch a klid na duši - vše je přizpůsobeno vašim potřebám díky speciálnímu protialergennímu režimu, chytrým, automaticky nastavovaným programům a personalizovaným režimům, které lze předem plánovat přes aplikaci Pure Air. S čističkou vzduchu Pure Home nemá čistý vzduch žádné hranice.   *Externí test na alergenu břízy při maximální rychlosti v roce 2021 **Test provedený externí laboratoří na viru H1N1 při maximální rychlosti zařízení v roce 2021.

Technické parametry / porovnání

Technologie
Typ produktu Čistička vzduchu  
Typ technologie Filtrace  
NanoCaptur technologie ničící formaldehyd    
Výkon
Kouř CADR 515 m3/hod.  
Počet rychlostí 10  
Úroveň hluku 32  dB(A)
Filtration levels 4 filtration levels  
Power max 60  W
DALŠÍ FUNKCE
Oblast účinnosti 200 m2  
Connected device (mobile application)    
Barva BÍLÁ A MODRÁ  
Další přiložené příslušenství Jedna rukojeť a 2 kolečka základny  
Ostatní Others sensors : Allergens, VOCs, Humidity, Temperature  
Počet filtrů 4  
Filtr PŘEDFILTRACE / AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR / VYSOCE ÚČINNÝ FILTR ČÁSTIC / FILTR NANOCAPTUR+  
INTELIGENCE
Automatický režim    
Noční režim    
Ukazatel kvality vzduchu    
Senzory Částice + Plyn  
Intelligence (auto mode)    
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ
Ovládací panel Elektronický  
LCD obrazovka    
Časovač 8 h (1h/2h/4h/8h)  h
Odložený start ANO aplikace na programování  
Týdenní program    
Ukazatel výměny filtru    
Kolečka    
Rukojeť Vloženo  
Typ zástrčky EU  
Sound Level max 64  dB(A)

Dokumentace

Časté otázky

Můžete přejít do nastavení svého chytrého telefonu a zkontrolovat, zda je váš chytrý telefon připojen k domácímu WiFi. Vaše domácí WiFi musí mít připojení k internetu.
Můžete zopakovat párování: v aplikaci přejděte na „My Profile“ (Můj profil) > „My appliance“ (Můj spotřebič) > „Add a product“ (Přidat zařízení). Celý proces párování se spustí.
Ověřte prosím následující:
• Je váš chytrý telefon dostatečně blízko vašeho zařízení?Pokud je příliš daleko, váš chytrý telefon nezjistí WiFi vysílané zařízením.
• Stiskli jste tlačítko WiFi?Přístupový bod WiFi přestane po několika minutách vysílat.
• Bliká tlačítko WiFi?Pokud ne, stiskněte znovu na 3 sekundy tlačítko WiFi.
• Zkuste prosím znovu provést proces párování.

Pokud jste zkontrolovali výše uvedený seznam a jste stále blokováni, proveďte následující kroky (tvrdý reset zařízení):
1) Když je zařízení zapnuté, stiskněte současně tlačítka „Časovač“ a „Režim proti alergenům“ na 8 sekund. Uslyšíte krátké pípnutí, které signalizuje, že byl zahájen reset. Spotřebič poté vydá dlouhé pípnutí a poté se automaticky vypne.
2) Odpojte zařízení, počkejte 1 minutu a znovu je připojte.
3) Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka WiFi na 3 sekundy vysílejte přístupový bod.
4) Přejděte na nastavení telefonu a potvrďte, že vidíte WiFi síť s názvem „SEB_accessPoint“ (snímek obrazovky umístěný níže).
5) Vyberte síť „SEB_accessPoint“.
• Pokud se váš telefon připojí automaticky, odeberte tuto síť z předem zaregistrovaného seznamu WiFi. Po této operaci ověřte, zda je tato síť„SEB_accessPoint“ stále přítomna v seznamu WiFi vašeho telefonu.
• Pokud vás telefon požádá o heslo, zrušte jej. Je to dobré znamení. Znamená to, že aplikace tuto část kontroluje.
6) Vraťte se do aplikace a spusťte znovu párování.1. poznámka: U některých chytrých telefonů se po připojení k WiFi zařízení ('SEB_accessPoint') může zobrazit zpráva s výzvou k potvrzení, že chcete zůstat v této síti bez připojení k internetu. Toto chování je v této situaci normální, protože jste připojeni k zařízení, které nemá připojení k internetu. Obnoví se, jakmile se zařízení připojí k domácí síti WiFi. Odpovězte prosím na tuto otázku, abyste zůstali připojeni k této síti.

2. poznámka: Pokud máte chytrý telefon, který má asistenta Wi-Fi s možností „přepínat mezi Wi-Fi sítěmi a mobilními daty, když je Wi-Fi připojení nekvalitní“ (jako například Xiaomi), tuto funkci vypněte. Pokud je tato funkce zapnutá, když je chytrý telefon připojený ke spotřebiči jako přístupový bod, chytrý telefon automaticky zjistí, že tento přístupový bod nemá k dispozici připojení k internetu (což je v tomto kroku párování normální). Chytrý telefon najde jinou síť za vás a aplikace nemůže v procesu párování pokračovat.
Pokud je časový úsek starší než aktuální čas, zařízení se standardně spustí následující den.
Aby mohl váš chytrý telefon detekovat vaše WiFi, aplikace potřebuje povolení ke zjišťování polohy podle požadavků Google. Pokud toto povolení neudělíte, váš chytrý telefon nebude moci najít vaše zařízení a nebude schopen pokračovat v párování.
Rowenta tyto informace neukládá.
Vaše povolení ke sdílení polohy lze také použít k poskytnutí informací o kvalitě venkovního ovzduší a pylových informacích kolem vás.
• Získat přesné informace o kvalitě ovzduší ve vaší domácnosti, jak ukazuje váš čističku vzduchu.
• Získat informace o kvalitě venkovního vzduchu a také informace o pylu podle místa, které určíte.
• Zapínat/vypínat zařízení čističku vzduchu prostřednictvím aplikace: Pokud máte v telefonu připojení k internetu, můžete svoje zařízení ovládat odkudkoli.
• Vytvářet plány pro zařízení čističku vzduchu.
• Kontrolovat stav filtrů. Budete informován(a) v případě nutnosti výměny filtru, který si můžete koupit online, aniž byste museli ztrácet čas.
• Zjistěte, kolik znečištění vaše zařízení čističku vzduchu odfiltrovalo ve vaší domácnosti tím, že jej převedete na odpovídající počet cigaret, které byste vdechli.
Výchozí stránka se skládá ze 4 různých částí:
 1. Venkovní informace:
  Aplikace vám poskytuje informace o kvalitě venkovního vzduchu a pylu ve vybrané lokalitě: buďto schválíte lokalizaci polohy, nebo v aplikaci vyberete název svého města.

 2. Informace o vnitřním prostředí:
  Tato aplikace vám poskytuje informace o kvalitě vzduchu v reálném čase, které pocházejí přímo ze zařízení čističku vzduchu.
  Zařízení má senzor, který měří kvalitu vzduchu. Informace pravidelně posílá do aplikace prostřednictvím cloudu.

 3. Dálkové ovládání:
  Pomocí tlačítek zobrazených v aplikaci můžete zařízení zapnout/vypnout a změnit režim napájení a režim osvětlení.

 4. Ovládací lišta:
  Následující informace najdete na ovládací liště.
  • Můj vzduch: hlavní výchozí stránka.
  • Můj profil: konzultování právních informací, často kladené dotazy, poprodejní informace a změny nastavení účtu.
  • Plánování: nastavení rutinního čištění podle vašeho rozvrhu.
  • Filtry: kontrola stavu filtru a také zakoupení náhradních filtrů online.
  • Více informací: vizualizace znečištění zachyceného zařízením a zjištění dalších informací o různých zdrojích znečištění.

home page of Pure Air app
Ano můžete. Nový uživatel bude muset stáhnout aplikaci Pure Air. Poté, co zařízení spárujete s domácí sítí WiFi, může nový uživatel zařízení také spárovat podle pokynů v aplikaci. Proces párování se zkrátí, protože zařízení je již připojeno k domácí síti WiFi.
Informace o kvalitě vnitřního ovzduší jsou umístěny v centru výchozí stránky aplikace. Data pocházejí přímo ze senzoru částic a plynů.
home page of Pure Air app

Kvalita vnitřního vzduchu je rozdělena na dvě části:
 • Částice a alergeny
 • Plyn a VOC (těkavé organické sloučeniny)

Číselné údaje odpovídají indexu kvality ovzduší (AQI), který lze popsat jako koncentraci znečišťujících látek v okolním vzduchu.

Kruh je rozdělen do pěti částí a zobrazuje úroveň zbarvení od nejnižší k nejvyšší úrovni znečištění. Barvy kruhu odpovídají stejnému zbarvení LED indikátorů.
Indoor air quality page of Pure Air app
Informace o kvalitě venkovního ovzduší jsou umístěny v horní části výchozí stránky aplikace. Popisují kvalitu ovzduší v příslušném městě a úroveň pylu přítomného ve vašem městě.
home page of Pure Air app

Kvalita venkovního vzduchu zahrnuje všechny informace o venkovních částicích a alergenech, plynech a VOC (těkavé organické sloučeniny) a pylech.

 • Částice a alergeny: tato část zobrazuje informace o částicích (PM 2.5 a PM 10).

 • Plyn a těkavé organické sloučeniny: shrnuje úroveň znečištění na bázi oxidu dusičitého (NO2) a ozonu (O3).

 • Pyl: vyhovuje všem informacím o 4 druzích pylu, jako je bříza, tráva, oliva a ambrózie.
  NAB znamená National Allergy Bureau, je to nejuznávanější stupnice vyjadřující úroveň pylu na světě.

Číselné údaje odpovídají indexu kvality ovzduší (AQI), který lze popsat jako koncentraci znečišťujících látek v okolním vzduchu.

Kruh je rozdělen do pěti částí a zobrazuje úroveň zbarvení od nejnižší k nejvyšší úrovni znečištění. Barvy kruhu odpovídají stejnému zbarvení LED indikátorů.
Outdoor air quality page of Pure Air appOutdoor pollen state page of Pure Air app
Spárování spotřebiče můžete zrušit jedním ze dvou způsobů:
• Odstraňte spotřebič prostřednictvím aplikace.
• Proveďte tvrdý reset spotřebiče.
Protizápachové filtry a filtr HEPA nelze čistit a opětovně používat – je nutné je vyměnit. Předfiltr je opětovně použitelný (vysavačem odstraňte prach nebo jej umyjte vodou).
Filtr HEPA musí být vyměňován každých 6 měsíců; protizápachový filtr je nutné měnit každé 3 měsíce. Předfiltr je nutné čistit každé 2 až 4 týdny. Tyto četnosti platí pro každodenní používání po dobu 8 hodin a může se lišit podle provozního prostředí.
Pokuste se zařízení zapnout dle postupu uvedeného v příručce k zařízení a zkontrolujte, zda je zásuvka funkční (např. k ní připojte jiné zařízení). Pokud je zásuvka funkční, ale zařízení přesto nefunguje, nepokoušejte se ho rozmontovat ani opravit a zaneste ho do autorizovaného servisu.
Zařízení dále nepoužívejte. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, nechte kabel vyměnit v autorizovaném servisu.
Zkontrolujte prosím následující prvky:

1) 5 GHz?
Váš chytrý telefon může používat síť v pásmu 5 GHz a zařízení ji nemůže detekovat.
Řešení:
Váš chytrý telefon může zůstat v 5GHz síti, ale zařízení musí být připojeno k 2,4GHz síti. Proto vyberte pro zařízení síť 2,4 GHz. Párování bude fungovat, i když se vrátíte do sítě 5 GHz.

Poznámka:
- Ujistěte se, že váš internetový modem buďto používá pásmo 2,4 GHz, nebo se jedná o dvoupásmový směrovač, který je nakonfigurován pro podporu pásma 2,4 GHz. Zařízení nepodporuje pásmo 5 GHz.
- Jak zjistit, zda váš router podporuje pásmo 2,4 GHz, 5 GHz nebo obojí?Někdy, když je k dispozici duální pásmo, existují 2 různé sítě a jsou označeny názvy jako „mynetwork24“, „mynetwork24GHz“ nebo „mynetwork2-4“.


2) Skryté SSID?
Pokud je vaše síť „skrytá“, můžete ručně zadat SSID (název sítě) stisknutím tlačítka „Enter SSID“ (Zadat SSID).
Zkontrolujte internetové připojení domácí sítě WiFi. Pokud není problém s připojením k internetu, odpojte zařízení a po 1 minutě čekání jej znovu připojte.
Vaše zařízení obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. Předejte je v místním sběrném středisku.
Pokud se domníváte, že některá část chybí, zavolejte prosím na středisko služeb pro spotřebitele a my Vám pomůžeme najít vhodné řešení.
Přejděte prosím do sekce „Obchod s příslušenstvím“ na internetové stránce, kde můžete snadno nalézt cokoliv, co budete ke svému výrobku potřebovat.
Podrobnější informace naleznete v oddělení Záruční podmínky na této stránce.