ROWENTA Smart Force™ Essential RR6925WH

Smart Force™ Essential RR6925WH
můj nejlepší pomocník na uklízení!

Rowenta Smart Force™ Essential je autonomní robotický vysavač, který zatočí s prachem a nečistotami na jakémkoliv tvrdém povrchu. Zažijte automatické uklízení, které vám nejenže ušetří hromadu času, ale zároveň díky vysokému výkonu i perfektně uklízí. Váš nejlepší pomocník na všechny tvrdé povrchy.

Reference : RR6925WH

Výhodyproduktu

Robotický vysavač Rowenta Smart Force™ Essential: Váš autonomní pomocník pro každodenní uklízení

Robotický vysavač Rowenta Smart Force ™ Essential kombinuje kvalitní technologie, aktivní motorizovaný rotační kartáč a také boční sberače prachu, a tak je vašim skvělým spojencem na odstraňování nečistot a prachu z tvrdých podlah . Tento snadno obsluhovatelný robotický vysavač je vybavený 3 režimi čištění: náhodný pohyb po místnostech až do vybití baterie, režim náhodné místnosti, kde se robot pohybuje náhodně během krátkého časového období - vhodný pro jednu místnost a užitečný režim Edge, v kterém začíná vysávat při stěnách či nábytku po obvodu celé místnosti postupně směrem k jejímu středu. Praktický a lehký spojenec s dvěma způsoby ovládání: pomocí tlačítek na přístroji, anebo ergonomickým dálkovým ovládaním a displejem pro co nejjednodušší nastavení a ovládání. Programovatelné úklidové cykly umožňují uložit až 7 programů, takže snadno pokryjí uklízení na celý týden, nemluvě o systému samoobslužného nabíjení, kdy se vysavač automaticky vrátí do dokovací stanice.

Dokumentace

Časté otázky

Nevysávejte vlhké povrchy, jakékoliv tekutiny, horké předměty (žhavý popel, cigarety), velmi jemné materiály (sádru, cement, popel atd.), velké ostré odpadní předměty (sklo), škodlivé látky (ředidla, brusiva atd.), agresivní látky (kyseliny, čisticí přípravky atd.), hořlavé a výbušné látky (na bázi ropy nebo alkoholu).
Stanici nabíjecí základny umístěte na zeď, na plochý povrch a tak, aby ji robotický vysavač mohl snadno nalézt.
Na daném místě se nesmí nacházet žádné překážky (ani koberečky). Ponechte alespoň 1 metr volného prostoru nalevo a napravo od stanice základy a 2 metry volného prostoru před stanicí základny. Pokud stanici umístíte do rohu nebo pokud bude obtížné ji nalézt, robotický vysavač ji nebude moci dosáhnout.
Napájecí kabel stanice základny natáhněte podél zdi.
Více informací naleznete v pokynech v uživatelské příručce.
Stanici nabíjecí základny ponechte stále zapojenou (pokud nabíjecí stanice není aktivována, není dostupná funkce automatického dobíjení).
Dobíjení v režimu Random probíhá automaticky.
Automatické nabíjení se provede vždy, když je baterie slabá. Robotický vysavač se sám připojí ke svorce automatického nabíjení.
Jakmile se robotický vysavač automaticky připojí k nabíjecí stanici, zkontrolujte stav LED displeje a ujistěte se, že nabíjení probíhá správně.
Ano, robotický vysavač lze v nabíjecí stanici nabíjet, i pokud je jeho hlavní vypínač vypnutý.
Dobíjení v režimu Smart probíhá automatickým a inteligentním způsobem.
Automatické nabíjení se provede pokaždé, když skončí čištění nebo když je baterie slabá. Robotický vysavač se sám připojí ke svorce automatického nabíjení.
Jakmile se robotický vysavač automaticky připojí k nabíjecí stanici, zkontrolujte stav LED displeje a ujistěte se, že nabíjení probíhá správně.
V režimu Smart se robotický vysavač pohybuje jedním směrem, takže každou plochu vysaje pouze jednou.
Tento režim se hodí pro každodenní úklid a pro prázdné místnosti nebo místnosti s malým množství nábytku.
V režimu Random se robotický vysavač pohybuje náhodným směrem, dokud se nevybije baterie.
Tento režim se hodí pro důkladný úklid a pro zaplněné místnosti nebo místnosti s velkým množství nábytku.
V režimu Spot se robotický vysavač pohybuje po spirále s průměrem přibližně 1 metr, aby důkladně vyčistil plochu dle předchozího nastavení.
Tento režim se hodí pro úklid konkrétního místa.
Ano, pomocí dálkového ovládání v ručním režimu. Robotický vysavač se pohybuje podle pokynů dálkového ovládání pomocí tlačítek s šipkami. Při používání robotického vysavače v tomto režimu se prosím řiďte pokyny pro uživatele.
Ano, robotický vysavač můžete naprogramovat tak, aby vysával v určitém čase, i pokud nejste doma. Při používání robotického vysavače v tomto režimu se prosím řiďte pokyny pro uživatele. Je dokonce možná i funkce čištění každý den v určitém čase.
Ano, stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.
Pro opětovné zapnutí zvuku stiskněte na dálkovém ovladači opět tlačítko .
Krabičku virtuální bariéry umístěte přibližně 30 cm před místo, na které si přejete omezit přístup. Umístěte ji tak, aby šipka směřovala tam, kde si přejete vytvořit virtuální bariéru, a zkontrolujte, že se před ní nenachází nic, co by ji blokovalo. Druhá strana krabičky virtuální bariéry se musí dotýkat pevné stěny. Virtuální bariéru umisťujte dále než 3 metry od nabíjecí stanice. Pokud virtuální bariéru nainstalujete blízko nabíjecí stanice, signál z virtuální bariéry bude blokovat nabíjecí stanici a robotický vysavač se k ní nebude moci vrátit.
Nepoužívejte zároveň více než dvě virtuální bariéry. Pokud se na malé ploše použije více virtuálních bariér, přístroj nemusí fungovat správně.
Více informací naleznete v pokynech v uživatelské příručce.
Ne, koberce a koberečky nesmí být tlustší než 1,5 cm. Nelze vysávat matné nebo tmavé koberce a koberečky. Postranní kartáč nemůže na kobercích fungovat správně a mohl by je poškodit.
Přístroj použijte pouze poté, co jste podlahu uklidili. Zvedněte a odstraňte všechny předměty, které jsou rozsypány na podlaze, a všechny předměty, které by během vysávání mohly způsobit problémy (například malé koberečky, kabely, hřebíky atd.).
Přístroj také nepoužívejte v místech, která jsou považována za nebezpečná, například na vlhkých površích nebo v blízkosti křehkých či nebezpečných předmětů, jako jsou svíčky nebo skleněné vázy (mohlo by dojít k požáru a poškození robotického vysavače).
Zařízení nepoužívejte. Abyste předešli jakémukoliv nebezpečí, musíte je nechat vyměnit autorizovaným servisem vysavačů.
Zařízení nepoužívejte. Nedotýkejte se svorek, abyste předešli jakémukoliv nebezpečí. Nabíjecí stanici musíte odpojit ze zásuvky a nechat ji vyměnit autorizovaným servisem vysavačů.
Nádobu na prach vysypte do odpadkového koše po každém použití. Těsnění sběrače prachu otřete hadříkem.
Pokud je protiprachový filtr (HEPA filtr) znečištěný, odstraňte zbývající prach lehkým poklepáním na kazetu filtru nad odpadkovým košem. Vyčistěte ho pomocí vysavače nebo měkkého kartáče.
Upozornění: Filtr nemyjte vodou. Voda by mohla poškodit motor.
Pěnový filtr (umístěný za HEPA filtrem) vyjměte, šetrně ho omyjte tekoucí vodou a předtím, než ho umístíte zpět, ho nechte oschnout alespoň 12 hodin.
Když zpozorujete, že účinnost sání slábne, vyčistěte HEPA filtr nebo ho vyměňte, pokud je ve špatném stavu.
Okamžitě vypněte hlavní vypínač, abyste předešli riziku požáru nebo poškození robotického vysavače.
Spotřebič nechte zkontrolovat autorizovaným servisem vysavačů.
Okamžitě vypněte hlavní vypínač, abyste předešli riziku požáru nebo poškození robotického vysavače.
Spotřebič nechte zkontrolovat autorizovaným servisem vysavačů.
Ano, robotické vysavače ROWENTA jsou vybaveny inteligentními prostorovými snímači, které je chrání před pádem.
Mohou ovšem nastat situace, v nichž prostorové snímače nebudou účinné, například v blízkosti okrajů točitého schodiště, pokud se vedle schodů nachází koberečky, na kluzkých površích nebo pokud jsou snímače zakryté.
Můžete provést následující kontroly:
Hlavní vypínač přepněte do polohy STOP a poté do polohy START.
Kabel odpojte a následně ho opět zapojte do nabíjecí stanice.
Zkontrolujte, zda nabíjecí svorky a okna snímačů nejsou zablokované, a poté otřete tělo vysavače a nabíjecí stanici suchým hadrem. Před pečlivým vysušením nezapomeňte vypnout hlavní vypínač a robotický vysavač.
Zkontrolujte, zda se v blízkosti nabíjecí stanice nenachází nějaká překážka, například lesklý předmět, židle atd.
Pokud ani po těchto různých kontrolách nefunguje automatické nabíjení správně, nechte robotický vysavač zkontrolovat autorizovaným servisem vysavačů.
V závislosti na modelu může robotický vysavač může fungovat v řadě jazyků (francouzštině, španělštině, italštině, angličtině, nizozemštině, němčině a portugalštině). Pro výběr svého jazyka stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
Zkontrolujte:
Zda je vypínač na spodní straně robotického vysavače správně nastaven do polohy 'ON'.
Zda je displej rozsvícený. Pokud ne, nabijte robotický vysavač ve stanici základny.
Zkontrolujte následující prvky:
• Nabíjecí stanice se nesmí nacházet na koberci.
• Nabíjecí stanice nesmí být vystavena slunečnímu svitu a nesmí se nacházet v blízkosti tepelného zdroje.
• Po stranách nabíjecí stanice a před nabíjecí stanicí se nachází volný prostor v souladu s pokyny v uživatelské příručce. Pokud ne, přemístěte nabíjecí stanici nebo předměty v její blízkosti.
• Je kulatá zástrčka správně zapojena do nabíjecí stanice? Pokud ne, zapojte kulatou zástrčku nabíječky do nabíjecí stanice.
• Je kabel nabíječky zapojen do zásuvky? Pokud ne, zapojte nabíječku do zásuvky.
• Nachází se v blízkosti stanice nabíjecí základny nějaký předmět? Pokud ano, odstraňte všechny předměty okolo nabíjecí stanice.
• Nachází se v blízkosti svorek nabíjecí stanice nějaké předměty? Pokud ano, odstraňte všechny předměty na svorkách nabíjecí stanice.
• Je nabíjecí stanice deaktivována (LED kontrolka svítí červeně)? Pokud ano, aktivujte nabíjecí stanici zapojením do zásuvky.
• Pokud jste nainstalovali virtuální bariéru, umístili jste ji dále než 3 metry od nabíjecí stanice? Jde o to, že pokud virtuální bariéru nainstalujete blízko nabíjecí stanice, signál z virtuální bariéry bude blokovat nabíjecí stanici a robotický vysavač se k ní nebude moci vrátit.
Pokud se robotickému vysavači ani po kontrole všech těchto prvků nedaří najít stanici základny, nechte ho zkontrolovat autorizovaným servisem vysavačů.
Zkontrolujte:
Zda není nádoba na prach plná.
Čistotu filtrů.
Zda nějaký předmět nebo smetí neblokuje sací otvor na spodní straně robotického vysavače.
Zkontrolujte:
Zda je vypínač na spodní straně robotického vysavače správně nastaven do polohy 'ON'.
Zda je displej rozsvícený. Pokud ne, nabijte robotický vysavač ve stanici základny.
Zda je robotický vysavač dostatečně nabitý. Pokud ne, nabijte baterie v dálkovém ovládání.
Zkontrolujte:
Zda pod kolečkem neuvízl nějaký předmět nebo cokoliv jiného.
Zda robotický vysavač není zablokovaný kvůli nerovnostem podlahy.
Zda se nezobrazily nějaké chybové zprávy. (Viz část odstraňování poruch a kódy chyb v uživatelské příručce.)
Nabíjecí stanice robotického vysavače nefunguje. Vezměte robotický vysavač do autorizovaného servisu vysavačů.
• Odstranili jste zcela ochrannou plastovou fólii?
• Vložili jste baterie do pouzdra virtuální stěny?
• Postupovali jste přesně podle pokynů k nastavení virtuální stěny, které jsou uvedeny v uživatelské příručce?
Vezměte robotický vysavač do autorizovaného servisu vysavačů.
Nebyla detekována nádoba na prach. Zkontrolujte, zda je nádoba na prach správně vložena.
Baterie je slabá. Dobijte robotický vysavač.
Snímače, které zabraňují pádu robotického vysavače, nefungují správně. Vyčistěte okna snímačů proti pádu, jež se nacházejí na spodní straně robotického vysavače.
Uzávěr nefunguje správně. Zkontrolujte, zda uzávěr něco neblokuje.
Snímače za předním oknem nefungují správně. Vyčistěte přední okna.
Gyroskopický snímač nefunguje správně. Robotický vysavač vypněte a znovu zapněte.
Motory, které pohánějí kolečka, nefungují správně. Zkontrolujte, zda se ke kolečkům něco nepřichytilo.
Nabíjecí zařízení nefunguje správně. Vypněte robotický vysavač a nabíjecí stanici. Vyčistěte svorky nabíjecí stanice na spodní straně robotického vysavače a svorky nabíjecí základny a poté ji znovu spusťte.
Postranní kartáče nefungují správně. Zkontrolujte, zda se ke kartáčům něco nepřichytilo.
Sací motor nefunguje správně. Nejprve zkontrolujte, zda něco neblokuje sací otvor. Poté robotický vysavač vypněte a po 10 minutách ho opět zapněte.
Pokuste se zařízení zapnout dle postupu uvedeného v příručce k zařízení a zkontrolujte, zda je zásuvka funkční (např. k ní připojte jiné zařízení). Pokud je zásuvka funkční, ale zařízení přesto nefunguje, nepokoušejte se ho rozmontovat ani opravit a zaneste ho do autorizovaného servisu.
Zařízení dále nepoužívejte. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, nechte kabel vyměnit v autorizovaném servisu.
Virtuální bariéra umožňuje omezit prostor, který robotický vysavač čistí.
Vaše zařízení obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. Předejte je v místním sběrném středisku.
Pokud se domníváte, že některá část chybí, zavolejte prosím na středisko služeb pro spotřebitele a my Vám pomůžeme najít vhodné řešení.
Přejděte prosím do sekce „Obchod s příslušenstvím“ na internetové stránce, kde můžete snadno nalézt cokoliv, co budete ke svému výrobku potřebovat.
Podrobnější informace naleznete v oddělení Záruční podmínky na této stránce.